Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

ΔΥΝΑΜΙΣ: Εργασίες Αναβάθμισης Δικτυακών Υποδομών

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017 15:46

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 19/03/2017 δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση αιτήσεων ασφάλισης καθώς και η έκδοση συμβολαίων μέσω της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικής λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης του δικτύου της εταιρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε από το τμήμα Marketing και Επικοινωνίας της εταιρίας.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών