Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

ΔΥΝΑΜΙΣ: Εργασίες Αναβάθμισης Δικτυακών Υποδομών

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 10:02

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28/03/2017 και ώρα από 08:00 έως 09:00 δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση αιτήσεων ασφάλισης καθώς και η έκδοση συμβολαίων μέσω της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικής λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης του δικτύου της εταιρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε από την εταιρία.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών