Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Αγροτικές Ασφαλίσεις μέσω ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 00:00

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ασφαλιστική με δεδομένο το μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα παρουσιάζει δύο νέα προγράμματα που αφορούν σε ασφάλιση Αγροτών με ισχύ από 02/05/2017.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

  • Ασφάλιση Θερμοκηπίων συμπεριλαμβανομένης της Φυτικής τους Παραγωγής και
  • Ασφάλιση Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών