Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Έλεγχος ανασφάλιστων οχημάτων

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017 14:31

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με επιστολή που στάλθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις ασφαλιστικές εταιρίες από την Τρίτη 6 Ιουνίου θα ξεκινήσει η λειτουργία της εφαρμογής εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων.

Με βάση την επιστολή θα εκδοθούν πρόστιμα σε όσα οχήματα βρεθούν ανασφάλιστα εκείνη την ημέρα στο Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου θα πρέπει να φροντίσετε να ενημερώσετε τους πελάτες σας ότι πρέπει να παραλάβουν τις ανανεώσεις των συμβολαίων τους έγκαιρα (στις ημερομηνίες που λήγουν τα ισχύοντα ασφαλιστήριά τους.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών