Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

AmTrust: Ημερομηνία Έναρξης Συμβολαίου

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 00:00

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Δευτέρα 12/06/2017 και στα πλαίσια της εναρμόνισης με το νέο νόμο περί ανασφάλιστων οχημάτων παύει να ισχύει η διατήρηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ στις Ανανεώσεις και Αιτήσεις Ασφάλισης μέσω της AmTrust.

Τα συμβόλαια πλέον θα λαμβάνουν ως ημερομηνία Έναρξης την ημερομηνία και ώρα Έκδοσης όταν έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη αυτής (ημερομηνίας έκδοσης).


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών