Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Εξόφληση & Εκτύπωση Συμβολαίων

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017 00:00

Σας ενημερώνουμε ότι μόνον η εξόφληση μιας αίτησης ή μιας ειδοποίησης ανανέωσης (όπως αυτές είναι αναρτημένες στο portal της εταιρίας μας) δεν κατοχυρώνει αφενός την κάλυψη του πελάτη σας και αφετέρου την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης.

Συγκεκριμένα η νέα αίτηση ή το ειδοποιητήριο ανανέωσης πρέπει να εκτυπωθεί οπωσδήποτε ΠΡΙΝ από την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ. Σε διαφορετική περίπτωση το όχημα θεωρείται ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ και πλέον η (νέα) ημερομηνία έναρξης της κάλυψης θα είναι η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ.

Συμπερασματικά πλέον σε καμία εταιρία δεν εφαρμόζεται αναδρομική ισχύς στην έναρξη της κάλυψης.

Τέλος σας θυμίζουμε σχετικά με τις ακυρώσεις συμβολαίων ότι πλέον δεν υφίστανται ολικές ακυρώσεις αλλά το συμβόλαιο ακυρώνεται από την ημερομηνία που η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία παραλαμβάνει την εντολή ακύρωσης.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών