Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Συνοδευτικά Δικαιολογητικά Ασφάλισης

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 11:33

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνέχεια των νέων μέτρων που ισχύουν πλέον αναφορικά με την ορθή ασφάλιση των οχημάτων, είναι πλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ στις αιτήσεις ασφάλισης να επισυνάπτονται:

(α) η Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος και
(β) το Δίπλωμα του δηλωθέντος οδηγού

Συνεπώς, πρέπει σε κάθε περίπτωση τα δύο αυτά (απαιτούμενα) έγγραφα να είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από την ασφαλιστική εταιρία.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Ετικέτες