Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Εξόφληση μέσω ΕΛΤΑ

Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2015 00:00

Η εταιρία μας στη συνεχή προσπάθειά της για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δικτύου συνεργατών της, σας ενημερώνει τα εξής:

Κατά τις ημέρες που υφίσταται η Τραπεζική Αργία και για συνεργάτες της με έδρα ΕΠΑΡΧΙΑ (με έδρα εκτός του νομού Αττικής) θα δέχεται εξοφλήσεις συμβολαίων μέσω του δικτύου καταστημάτων ΕΛΤΑ και συγκεκριμένα με χρήση της υπηρεσίας Τηλεφωνικών Ταχυδρομικών Επιταγών Money Express.

Η κατάθεση θα γίνεται στα παρακάτω στοιχεία:

Κατάστημα ΕΛΤΑ: ΤΑΥΡΟΥ
Δικαιούχος: GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. (Κωνσταντίνος Πατσιούρας)
Διεύθυνση Δικαιούχου: Πειραιώς 205, 177 78 Ταύρος, Τηλ: 210 3455090

Αφού ακολουθήσετε κανονικά τη διαδικασία δημιουργίας Ταμειακής και λάβετε αριθμό Voucher κάνετε την κατάθεση του ανάλογου ποσού* στο κατάστημα ΕΛΤΑ της περιοχής σας και στη συνέχεια αποστέλλετε με email ή fax στην εταιρία μας το αποδεικτικό κατάθεσης αναφέροντας υποχρεωτικά και τον αριθμό Voucher στον οποίο αναφέρεται η κατάθεση.

* Όσον αφορά το κόστος της υπηρεσίας (και με βάση τον τιμοκατάλογο των ΕΛΤΑ) αυτό ανέρχεται σε έξι ευρώ (6€) και θα ισχύσουν τα εξής:

Ι. Για τελικό πληρωτέο ποσό (δηλαδή Μικτά - Προμήθειες) άνω των 200€ ο συνεργάτης θα καταθέσει το πληρωτέο ποσό μείον έξι ευρώ (δλδ. η GRAND αναλαμβάνει το κόστος υπηρεσίας). Π.χ. για τελικό οφειλόμενο ποσό 340€ ο συνεργάτης θα πρέπει να καταθέσει 334€ (=340€-6€).

ΙΙ. Για τελικό πληρωτέο ποσό μικρότερο των 200€ ο συνεργάτης οφείλει να καταθέσει ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό, δηλαδή 200€. Π.χ. για τελικό οφειλόμενο ποσό 135€ ο συνεργάτης θα πρέπει να καταθέσει 135€.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμές μέσω web banking εκτελούνται κανονικά όπως ακριβώς γινόταν έως σήμερα.


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών