Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Αναστολή Ακυρώσεων Αιτήσεων

Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2015 00:00

Σας ενημερώνουμε ότι η Enterprise Hellas με δεδομένα τα προβλήματα που προέκυψαν από την Τραπεζική Αργία αποφάσισε προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες και συνεργάτες του δικτύου μας να μην ακυρώνει καμία αίτηση (νέας κάλυψης ή ανανέωσης) μέχρι και τις 12 Ιουλίου 2015.


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών