Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Εκτύπωση Πιστοποιητικού Ασφάλισης σε Α4

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 00:00

Η εταιρία μας στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της και ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για διευκόλυνση του έργου σας, θέτει άμεσα σε εφαρμογή την εκτύπωση ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Ασφάλισης για συμβόλαια της Enterprise Hellas μέσω της υπάρχουσας εκδοτικής εφαρμογής της grandonline.gr

Από την Παρασκευή 10/07/2015 καταργούνται τα προ-τυπωμένα έντυπα που σας αποστέλλονταν για εκτύπωση Πιστοποιητικών και θα πρέπει άμεσα να επιστραφούν αυτά που δεν έχετε χρησιμοποιήσει.

Ως εκ τούτου πλέον τα Πιστοποιητικά Ασφάλισης που εκδίδετε από το εκδοτικό μας πρόγραμμα θα πρέπει να εκτυπώνονται σε απλό λευκό χαρτί Α4.

Τέλος αναφέρουμε ότι στην περίπτωση που εκ παραδρομής εκτυπώσετε Πιστοποιητικό σε προτυπωμένο χαρτί (δλδ. από αυτά που ήδη έχετε παραλάβει) θα πρέπει αυτό να επιστραφεί στην εταιρία με την ένδειξη Προς Καταστροφή και να ακολουθήσει εκτύπωσή του σε απλό χαρτί Α4.


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών