Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Αναμόρφωση Τιμολογίου Enterprise

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015 00:00

Σας κοινοποιούμε το ενημερωτικό email που στάλθηκε από την Enterprise Insurance Company Plc σχετικά με την προσαρμογή του τιμολογίου ασφάλισης Οχημάτων στα νέα φορολογικά δεδομένα τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ Α’ – 80/16.7.2015 και αφορούν τους συντελεστές φόρων επί των ασφαλίστρων. Συγκεκριμένα:

"Η Enterprise Insurance Company Plc παρακολουθώντας με κοινωνική ευαισθησία τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων που συνεχίζει να επιφέρει στην χώρα μας, αποφάσισε να απορροφήσει την αύξηση του φόρου ασφαλίστρων με ανάλογη αναμόρφωση του τιμολογίου της ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση των ασφαλισμένων μας."

Για το λόγο αυτό η GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων έχει ήδη επανατιμολογήσει μέσω του Μηχανογραφικού της συστήματος τις Εκκρεμείς Αιτήσεις καθώς και τις (ανεκτύπωτες) Ειδοποιήσεις Λήξης 07/2015 και έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί και η αντίστοιχη διαδικασία για τις Ειδοποιήσεις Λήξης 08/2015.


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών