Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Αποστολή Αλληλογραφίας μέσω Cash Courier

Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2015 15:29

Σας υπενθυμίζουμε ότι η αλληλογραφία προς τη GRAND θα πρέπει να αποστέλλεται από τα γραφεία σας κάθε Παρασκευή, ώστε αυτή να παραλαμβάνεται από την Εταιρεία μας τη Δευτέρα.

Για όλη την Ελλάδα πλέον καλείτε την CASH COURIER στο τηλέφωνο 210-8822880.

Παρακαλούμε όπως ενημερώνετε την CASH COURIER μία (1) ημέρα πριν την ημερομηνία αποστολής προκειμένου να συντονίζουν αποτελεσματικότερα τα δρομολόγιά τους.


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών