Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

ΜΗ καταχώρηση ασφαλιστηρίων στο TaxisNet

Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2015 09:40

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1078/17-3-2014 παράγραφος 1.3 τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρούνται της καταχώρησης στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών (ΜΥΦ) για τα έτη 2014 και 2015. Η καταχώρησή τους από μέρος των πελατών οδηγεί σε αποκλίσεις στη διασταύρωση στοιχείων του TAXIS.

 


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών