Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Επιστροφή προτυπωμένων εντύπων

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 13:19

Όπως σας έχει γίνει γνωστό από τον Ιούλιο 2015 η εκτύπωση των Πιστοποιητικών Ασφάλισης γίνεται πλέον σε απλό χαρτί Α4.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όσοι δεν έχετε επιστρέψει τα αριθμημένα έντυπα εκτύπωσης τα οποία έχετε κατά καιρούς παραλάβει να τα επιστρέψετε άμεσα στην εταιρία μας προς καταστροφή τους.

Για την αποστολή τους μπορείτε, ως γνωστόν, να χρησιμοποιήσετε την εταιρία CASH COURIER (τηλ. 210-8822880) για δωρεάν (με χρέωση της GRAND) αποστολές κάθε Παρασκευή όπως ακριβώς γίνεται και με την τακτική αλληλογραφία.

 


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών