Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Αργία 16ης Οκτωβρίου και ΦΔΧ-TIR

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015 10:40

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και λόγω τοπικής γιορτής (για την πόλη της Κατερίνης έδρα της εταιρίας ΑΣΙΦΑ) δεν θα είναι δυνατή η έκδοση συμβολαίων για οχήματα ΦΔΧ Εθνικών - Διεθνών Μεταφορών και TIR μέσω του ΔΕΥΤΕΡΟY ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟY ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟY (ΑΣΙΦΑ).


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών