Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Εκτύπωση Εξοφλημένων & Μη Εκτυπωμένα

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015 00:00

Σας ενημερώνουμε ότι οι Εκκρεμείς Προτάσεις και οι Ειδοποιήσεις Λήξης που έχουν εξοφληθεί αλλά δεν έχουν εκτυπωθεί πλέον θα εκδίδονται αυτόματα από την εταιρία μας ώστε με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίζεται η Ημερομηνία Έναρξης των συμβολαίων και να μην παρουσιάζονται προβλήματα στην κάλυψη των ασφαλισμένων.

Η διαδικασία αυτόματης εκτύπωσης θα ενεργοποιείται την τελευταία ή την προτελευταία ημέρα διαθεσιμότητας των προτάσεων ή ειδοποιήσεων ανανέωσης (λαμβάνοντας υπόψη και τον αν ακολουθεί Σαββατοκύριακο ή αργία).

Στην περίπτωση που -τελικά- δεν επιθυμείτε την παραλαβή του συμβολαίου θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία ακύρωσής του.


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών