Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Νέο Μειωμένο Τιμολόγιο

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015 00:00

Στην προσπάθεια της εταιρίας μας για την παροχή προς τους συνεργάτες και πελάτες της ανταγωνιστικών ασφαλίστρων από 22 Δεκεμβρίου 2015 τίθεται σε ισχύ το νέο μειωμένο τιμολόγιο ασφάλισης μέσω Enterprise. Η μείωση ανέρχεται κατά μέσο όρο περίπου σε 5%, ουσιαστικά ενσωματώνοντας σε όλα τα συμβόλαια την Ομαδική Έκπτωση 5% που έως τώρα δινόταν υπό προϋποθέσεις.

Αναφορικά δε με τις επιπλέον εκπτώσεις (λόγω Ανεργίας, Ιδιότητας ή Ομαδικής Ασφάλισης) πλέον θα δίνονται μόνο στην περίπτωση που αυτές τεκμηριώνονται και αυστηρά μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών