Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Online Συνεργαζόμενων Εταιριών

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 00:00

Η Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων στα πλαίσια της συνεργασίας της με ασφαλιστικές εταιρίες παρέχει τη δυνατότητα στους συνεργάτες του δικτύου της να χρησιμοποιούν τις online εφαρμογές τους (ή εξουσιοδοτημένο μέρος αυτών) για πληροφοριακούς λόγους.

Περισσότερα διαβάστε εδώ