Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Προαιρετικές Καλύψεις σε Smart

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016 00:00

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την εταιρία GENERALI η Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης αυτοκινήτων μάρκας SMART (εξαιρούνται τα οχήματα cabrio) με προαιρετικές καλύψεις Πυρός, Ολικής και Μερικής Κλοπής και Φυσικών Φαινομένων (πακέτο Speed 2).

Για το underwriting και την ανάληψη του κινδύνου αρκεί η προσκόμιση της Άδειας Κυκλοφορίας του Οχήματος (δεν απαιτείται Έντυπο Ελέγχου)

Τα εν λόγω οχήματα εξακολουθούν να μην ασφαλίζονται έναντι Ιδίων Ζημιών.


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Ετικέτες