Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Νέα Παραγωγή μέσω Eurolife ERB

Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2016 13:31

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον μέσω της web εφαρμογής Grandonline της εταιρίας μας μπορείτε να εκδίδεται συμβόλαια ασφάλισης οχημάτων (ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) στην εταιρία Eurolife ERB.

Η διαδικασία καταχώρησης αίτησης και η έκδοση γίνεται συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία ώστε να δημιουργηθεί η αίτηση προς την ασφαλιστική εταιρία και στη συνέχεια προχωράτε στη διαδικασία έκδοσης συμβολαίου με τον ίδιο τρόπο που λειτουργείτε και για τα συμβόλαια AmTrust.

Παρατηρήσεις

  • Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης γιατί για να δώσει τιμή η Eurolife (παραμετρικός τρόπος τιμολόγησης) απαιτεί στοιχεία όπως τον ακριβή Ταχυδρομικό Κώδικα, Φύλο, Χρώμα Οχήματος, ακριβή Ημερομηνία Γέννησης και Απόκτησης Διπλώματος κλπ.
  • Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της αίτησης από την κατάσταση που αυτή θα καταχωρηθεί αρχικά. Οποιαδήποτε μεταβολή είναι εφικτή μόνο μετά την έκδοση συμβολαίου με αίτημα πρόσθετης πράξης.
  • Ημερομηνία (και Ώρα) έναρξης του συμβολαίου θεωρείται αυτή της εκτύπωσης ανεξάρτητα του πότε καταχωρήθηκε η αίτηση.
  • Αναφορικά με τις ανανεώσεις σύντομα αυτές θα αναρτηθούν στο Grandonline οπότε και θα είναι δυνατή η έκδοσή τους με διαδικασία ανάλογη αυτής των νέων συμβολαίων.

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Ετικέτες