Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Πρόσθετες Πράξεις Eurolife ERB

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 16:31

Από σήμερα 23/09/2016 μπορείτε να βρείτε αναρτημένες τις Πρόσθετες Πράξεις που αφορούν σε συμβόλαια Eurolife ERB στο περιβάλλον εργασίας της web εφαρμογής Grandonline της εταιρίας μας .

Οι πρόσθετες πράξεις θα είναι διαθέσιμες (α) για πληροφοριακούς λόγους και (β) για χρήση τους στη δημιουργία Ταμειακής κατάστασης αλλά όχι για εκτύπωση.

Σημείωση: Ο ρυθμός ενσωμάτωσης των προσθέτων πράξεων στην εφαρμογή ακολουθεί το ρυθμό με τον οποίο αυτές είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο μηχανογραφικό σύστημα της Eurolife ERB.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Ετικέτες