Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Σχετικά με Ακυρώσεις ασφαλιστηρίων

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 00:00

Όταν για οποιοδήποτε λόγο εκτυπωθεί κάποιο συμβόλαιο αυτό θα θεωρείται χρεωμένο και απαιτητό προς εξόφληση (με βάση τους ισχύοντες κανόνες). Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ζητηθεί η ακύρωσή του τότε το πιστωτικό παραστατικό θα είναι διαθέσιμο στο μηχανογραφικό μας σύστημα μετά την αποστολή του από την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία. Το χρονικό διάστημα που αποστέλλονται οι ακυρώσεις διαφέρει ανά εταιρία.

Ειδικότερα:

  1. Η Eurolife ERB θεωρεί ως ημερομηνία έναρξης της ακύρωσης την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης ακύρωσης ενώ
  2. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική τηρεί πάντα παρακράτηση 30 ημερών.

Ως εκ τούτου θα παρακαλούσαμε οι χειριστές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την έκδοση του ασφαλιστηρίου.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών