Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Ανανεώσεις 11ου μέσω AmTrust

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016 11:11

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες μέσω της web εφαρμογής Grandonline οι ανανεώσεις 11ου/2016 μέσω της εταιρίας AmTrust.

Οι ανανεώσεις είναι χωρισμένες σε δύο κατηγορίες:

(α) αυτές που προέρχονται από ασφαλιστήρια που έγιναν στην εταιρία Enterprise Hellas πριν τις 22/7/2016 και οι οποίες λόγω του ότι πρόκειται για μεταφορά στην AmTrust έχουν αναρτηθεί ως ΕΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (και τις βλέπετε στο μενού Προτάσεις) και

(β) αυτές που προέρχονται από ασφαλιστήρια που έγιναν στην εταιρία AmTrust μετά τις 23/7/2016 και οι οποίες έχουν αναρτηθεί ως ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ (και τις βλέπετε στο μενού Ειδοποιητήρια)

Σχετικά με τις ανανεώσεις που φαίνονται στο μενού Εκρεμμείς Προτάσεις αυτές λειτουργούν ως Ειδοποιητήρια δηλαδή τηρείται το 15ήμερο στην Ημερομηνία Έναρξης και επίσης δεν απαιτείται ανάρτηση δικαιολογητικών.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι εντός της ημέρας θα λάβετε με email λίστα με τα ειδοποιητήρια 11/2016 AmTrust.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών