Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Ανανεώσεις 12ου μέσω Συνεταιριστικής

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016 08:48

Σας ενημερώνουμε ότι από χθες 09/11 ξεκίνησε η σταδιακή ανάρτηση Ειδοποιητηρίων 12ου/2016 μέσω ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ Ασφαλιστικής (περιέχονται ανανεώσεις συμβολαίων που εκδόθηκαν στην Συνεταιριστική αλλά και ανανεώσεις συμβολαίων που είχαν εκδοθεί μέσω Enterprise και έχει γίνει προσπάθεια από τη Συνεταιριστική να διατηρηθεί το ίδιο ή παραπλήσιο ασφάλιστρο) στη web πλατφόρμα Grandonline της εταιρίας μας και οι οποίες είναι διαθέσιμες προς έκδοση.

Γενικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, κατά κανόνα, αποστέλλουν τα Ειδοποιητήρια του επόμενου μήνα σταδιακά κατ' επέκταση και η ανάρτησή τους στην πλατφόρμα της εταιρίας μας γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να παρακολουθείτε τα ληξιάριά σας (μέσω της web πλατφόρμας) σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να έχετε σαφή εικόνα για τα ειδοποιητήρια που υπάρχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών