Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Αποστολή Δικαιολογητικών Ασφάλισης

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016 12:54

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με τα δικαιολογητικά ασφάλισης (άδεια, δίπλωμα, προηγούμενο ασφαλιστήριο κλπ.) τα οποία αποστέλλετε είτε μέσω άμεσης ανάρτησης στη web πλατφόρμα της εταιρίας μας είτε μέσ αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τα έγγραφα που αποστέλλετε παρακαλούμε να είναι πλήρη και ακριβή όσον αφορά το περιεχόμενό τους και όσον το δυνατόν πιο ευανάγνωστα ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα με άρνηση ή καθυστέρηση των εγκρίσεων που περιμένετε από την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία για να προχωρήσετε στην έκδοση συμβολαίου.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Ετικέτες