Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Νέα Συνεργασία με ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016 16:26

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη νέα συνεργασία της Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. με την εταιρία ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική.

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής και πέρα από τη δυνατότητα που σας παρέχεται μέσω του portal έκδοσης συμβολαίων της εταιρίας μας για τοποθέτηση νέας παραγωγής στον κλάδο Οχημάτων έχουν επίσης αναρτηθεί και είναι διαθέσιμες (ως Προτάσεις, στο αντίστοιχο μενού) προς έκδοση (με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο) οι ανανεώσεις Ιανουαρίου 2017 * οι οποίες προέρχονται από συμβόλαια τα οποία είχαν εκδοθεί μέσω Enterprise.

Τέλος να σας ενημερώσουμε ότι στο εταιρικό μας site και συγκεκριμένα στην ενότητα ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ μπορείτε να βρείτε τους Κανόνες Ανάληψης Κινδύνου της ΔΥΝΑΜΙΣ όπου αναφέρονται βασικοί κανόνες Underwriting, επιθυμητές και μη-επιθυμητές χρήσεις, επασφάλιστρα, πολιτική ακυρώσεων κλπ.

* Όπως και στις λοιπές εταιρίες έτσι και στην ΔΥΝΑΜΙΣ πιθανώς να υπάρχουν οχήματα για τα οποία για λόγους underwriting η εταιρία δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο ασφάλισής τους ως εκ τούτου δεν έχουν παραχθεί τα αντίστοιχα ανανεωτήρια.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών