Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

ΔΥΝΑΜΙΣ: Νέα Τιμολογιακή Πολιτική

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017 10:41

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 από την εταιρία ΔΥΝΑΜΙΣ. Συγκεκριμένα και με σχετική επιστολή η εταιρία ανακοινώνει τα εξής:

"Λόγω της αυξητικής τάσης της συχνότητας των ζημιών, το τιμολόγιο ασφάλισης οχημάτων του νομού Αττικής, επαναπροσδιορίζεται με αύξηση 8%

Στις περισσότερες γεωγραφικές ζώνες τιμολόγησης της περιφέρειας, στους ασφαλισμένους, μειώνεται το τιμολόγιο κατά 5% σε όλες τις χρήσεις οχημάτων.

Η προαιρετική έκπτωση 10%, διατηρείται αποκλειστικά για συμβόλαια με ετήσια διάρκεια ενώ η προαιρετική έκπτωση 5%, παραμένει στη διάθεση σας ανεξαρτήτως διάρκειας συμβολαίου."


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Ετικέτες