Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Νέο Μειωμένο Τιμολόγιο για ΤΑΞΙ μέσω DRIVECARE

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017 12:38

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 15/12/2017 ισχύει νέο μειωμένο τιμολόγιο για ασφάλιση ΤΑΞΙ μέσω DRIVECARE. Ενδεικτικά για τρίμηνο συμβόλαιο (με έδρα ΑΤΤΙΚH, χωρίς ιστορικό ζημιών) ισχύουν τα εξής:

Απλό με ΝΟΜΙΚΗ: 249,59€
Απλό με ΝΟΜΙΚΗ & ΟΔΙΚΗ: 259,48€
Απλό με ΝΟΜΙΚΗ & ΘΡΑΥΣΗ: 255,88€
Απλό με ΝΟΜΙΚΗ, ΘΡΑΥΣΗ & ΟΔΙΚΗ; 265,77€

Επίσης να σας θυμίσουμε το νέο ανταγωνιστικό τιμολόγιο της DRIVECARE που ισχύει από την προηγούμενη εβδομάδα σε όλες τις χρήσεις και το οποίο κατά μέσο όρο είναι μειωμένο κατά 5% στην βασική ασφάλιση. Επιπρόσθετα ανακοινώθηκε μείωση τιμολογίου στις συμπληρωματικές καλύψεις (Πυρός, Κλοπή, Ίδιες Ζημίες κλπ.) με αποτέλεσμα να καθίσταται οικονομικότερη και η πληρέστερη ασφάλιση των πελατών σας.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών