Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Ανανεώσεις 9/2013 - Κλείσιμο 10/2013

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013 03:00


Ανανεώσεις Σεπτεμβρίου 2013

Αναφορικά με τις Ανανεώσεις Σεπτεμβρίου 2013 σας ενημερώνουμε ότι θα παραμείνουν διαθέσιμες προς εκτύπωση στο online σύστημα έως και την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013.

a

Πρόσθετες Πράξεις μηνός Οκτωβρίου

Η τελευταία ημέρα έκδοσης Πρόσθετων Πράξεων για τον μήνα Οκτώβριο 2013 θα είναι η Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 και έως το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013 τα νέα συμβόλαια θα λαμβάνουν Ημερομηνία Έκδοσης: 02 Νοεμβρίου 2013.