Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Διαβιβαστικό Ακυρώσεων

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013 03:00


Διαβιβαστικό Ακυρώσεων

Σας αποστέλλουμε (δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο του παρόντος e-mail) πρότυπο έντυπο ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ το οποίο επίσης μπορείτε να βρείτε στο site μας grand.com.gr στην ενότητα Χρήσιμα Έντυπα του μενού Συνεργάτες (απαιτείται να συνδεθείτε μα τα στοιχεία σας).

Θυμίζουμε ότι για να ακυρωθεί ένα συμβόλαιο είναι απαραίτητο να μας επιστραφεί ακέραιο το σώμα του συμβολαίου συνοδευόμενο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από το έντυπο ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ στο οποίο αναγράφονται όλα τα προς ακύρωση συμβόλαια.