Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Κωδικοί Πρόσβασης Συνεργατών

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013 03:00

Κωδικοί Πρόσβασης Συνεργατών Δικτύου

Σας ενημερώνουμε ότι οι κωδικοί πρόσβασης στις online εφαρμογές της GRAND θα αποστέλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στον συνεργάτη - κάτοχό τους και μόνο στο email που αναφέρεται στο έντυπο σύστασης.