Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Μη Ανανεώσεις υπό όρους

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 03:00

Θέμα:
Μη Ανανέωση καλύψεων 11/2013 σε περιπτώσεις εκτός κανόνων ανάληψης κινδύνου
Αποστολέας:    Κλάδος Εκδόσεων
Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ανανεώσεις  Νοεμβρίου 2013 ότι δεν θα ανανεωθούν οι παρακάτω περιπτώσεις:

(α) τα Ε.Ι.Χ. οχήματα με ηλικία άνω των 25 ετών ή/και με Αριθμό Κυκλοφορίας με έξι (6) ψηφία (2 γράμματα+4 αριθμούς, π.χ. ΕΖ6437) καθώς και

(β) τα οχήματα με οδηγό άνω των 75 ετών