Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Επιστολή Ακύρωσης Enterprise

Τετάρτη, 08 Απριλίου 2015 14:17

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον (σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο παραστατικό π.χ δήλωση ακινησίας, βεβαίωση καταστροφής ή μεταβίβαση) για την ΑΚΥΡΩΣΗ συμβολαίου για οποιαδήποτε αιτία, την οποία και ο πελάτης υποχρεούται να αναφέρει, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και υπογραφή από τον πελάτη καθώς και η υπογραφή του διαμεσολαβητή της αντίστοιχης επιστολής ακύρωσης.

Απαραίτητη είναι η χρήση της εν λόγω φόρμας όπως αυτή διατίθεται προς χρήση στο site μας και όχι η δημιουργία κάποιας άλλης με χρήση λογοτύπου ή στοιχείων π.χ. του διαμεσολαβητή.

 


 

blog download red Κατεβάστε την Επιστολή Ακύρωσης.

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Ετικέτες