Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Διαχείριση Πολιτικής Αιτιάσεων

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015 12:26

Η ανώνυμη μεσιτική εταιρία GRAND ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. με πρόθεση να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της έχει πλέον προσαρμοστεί στις Ε.Π.Α.Θ. 122/15-12-2014 ( Φ.Ε.Κ. 3533/30-12-2014 ) αναφορικά με τη Διαδικασία Υποβολής και Διερεύνησης Αιτιάσεων.

Έτσι πλέον έχει δημιουργηθεί στο site grand.com.gr ειδικός σύνδεσμος στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά όλη η διαδικασία και παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτίασης από μέρους του ασφαλισμένου αλλά και η δυνατότητα εκτύπωσης του αντίστοιχου εντύπου για συμπλήρωση και αποστολή με φυσικό τρόπο.

Περισσότερα διαβάστε εδώ

Ετικέτες