Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016 11:11

Ανανεώσεις 11ου μέσω AmTrust

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες μέσω της web εφαρμογής Grandonline οι ανανεώσεις 11ου/2016 μέσω της εταιρίας AmTrust.

Οι ανανεώσεις είναι χωρισμένες σε δύο κατηγορίες:

(α) αυτές που προέρχονται από ασφαλιστήρια που έγιναν στην εταιρία Enterprise Hellas πριν τις 22/7/2016 και οι οποίες λόγω του ότι πρόκειται για μεταφορά στην AmTrust έχουν αναρτηθεί ως ΕΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (και τις βλέπετε στο μενού Προτάσεις) και

(β) αυτές που προέρχονται από ασφαλιστήρια που έγιναν στην εταιρία AmTrust μετά τις 23/7/2016 και οι οποίες έχουν αναρτηθεί ως ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ (και τις βλέπετε στο μενού Ειδοποιητήρια)

Σχετικά με τις ανανεώσεις που φαίνονται στο μενού Εκρεμμείς Προτάσεις αυτές λειτουργούν ως Ειδοποιητήρια δηλαδή τηρείται το 15ήμερο στην Ημερομηνία Έναρξης και επίσης δεν απαιτείται ανάρτηση δικαιολογητικών.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι εντός της ημέρας θα λάβετε με email λίστα με τα ειδοποιητήρια 11/2016 AmTrust.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα...
Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 10:01

Ανανεώσεις 11ου μέσω Συνεταιριστικής

Η εταιρία μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δικτύου της προσφέρει από το μήνα Νοέμβριο μια νέα εναλλακτική πρόταση αναφορικά με τις ανανεώσεις AmTrust & Dallbogg (πρώην συμβολαίων Enterprise).

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική δημιουργήθηκαν Προτάσεις Ανανέωσης για το μήνα Νοέμβριο 2016 (εξαιρούνται οι Μοτοσυκλέτες / Μοτοποδήλατα) και οι οποίες θα είναι σταδιακά διαθέσιμες (όπως παραλαμβάνονται από τη Μηχανογράφηση της Συνεταιριστικής) για εκτύπωση μέσω του portal Grandonline από το δίκτυο συνεργατών της εταιρίας μας. Έως σήμερα 24/10 έχουν παραληφθεί και αναρτηθεί περίπου του 50% των προτάσεων ανανέωσης που συνολικά θα αναρτηθούν.

Φυσικά, οι προτάσεις ανανέωσης 11ου/2016 θα είναι σε λίγες ημέρες διαθέσιμες κανονικά και στις εταιρίες AmTrust και Eurolife όπως κάθε μήνα.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα...
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 15:46

Ενημέρωση για την Enterprise Insurance Company Plc

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την περαιτέρω κάλυψη (μέσω της εταιρίας DALLBOGG) των εν ισχύ ασφαλιστηρίων της Enterprise Insurance Company με δεδομένη την πρόθεση του προσωρινού εκκαθαριστή της εταιρίας, να προχωρήσει σε τερματισμό της κάλυψης των ασφαλιστηρίων της εταιρίας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την ενημέρωση που στάλθηκε προς το δίκτυο συνεργατών της Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. και περιέχει την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Enterprise Hellas S.A. στις 21 Οκτωβρίου 2016.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα...
Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 00:00

Σχετικά με Ακυρώσεις ασφαλιστηρίων

Όταν για οποιοδήποτε λόγο εκτυπωθεί κάποιο συμβόλαιο αυτό θα θεωρείται χρεωμένο και απαιτητό προς εξόφληση (με βάση τους ισχύοντες κανόνες). Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ζητηθεί η ακύρωσή του τότε το πιστωτικό παραστατικό θα είναι διαθέσιμο στο μηχανογραφικό μας σύστημα μετά την αποστολή του από την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία. Το χρονικό διάστημα που αποστέλλονται οι ακυρώσεις διαφέρει ανά εταιρία.

Ειδικότερα:

  1. Η Eurolife ERB θεωρεί ως ημερομηνία έναρξης της ακύρωσης την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης ακύρωσης ενώ
  2. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική τηρεί πάντα παρακράτηση 30 ημερών.

Ως εκ τούτου θα παρακαλούσαμε οι χειριστές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την έκδοση του ασφαλιστηρίου.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα...
Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016 15:13

Νέα Συμβόλαια AmTrust

Από σήμερα 17/10 είναι διαθέσιμη μέσω της web εφαρμογής Grandonline η καταχώρηση αιτήσεων και η έκδοση νέων συμβολαίων μέσω AmTrust.

Το νέο στοιχείο αναφορικά με την καταχώρηση αίτησης AmTrust είναι ότι πλέον απαιτείται και η ανάρτηση σε ηλεκτρονική μορφή (*.jpg ή *.pdf) μέσω της αντίστοιχης φόρμας του Διπλώματος και της Άδειας του οχήματος. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η μετατροπή της αίτησης σε συμβόλαιο (λόγω των αντίστοιχων Κανόνων Ανάληψης Κινδύνου της AmTrust).

Οι τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την ανάρτηση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή επιτρέπουν το ανέβασμα αρχείου έως 500 Kbyte.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα...
Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016 13:47

Ανανεώσεις 9ου & 10ου AmTrust

Οι Ειδοποιήσεις Ανανεώσεων 10ου/2016 (μέσω AmTrust) θα είναι διαθέσιμες προς έκδοση μέσω της web εφαρμογής Grandonline της εταιρίας μας από αύριο Τρίτη 04/10.

Σχετικά με τις υπόλοιπες (ανεκτύπωτες) Ειδοποιήσεις Ανανεώσεων 9ου/2016 και αυτές παραμένουν διαθέσιμες προς έκδοση μέσω της web εφαρμογής Grandonline. Στην περίπτωση που (λόγω των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο μηχανογραφικό) παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα κατά την έκδοση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Κλάδο Εκδόσεων ώστε να σας αποσταλεί ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό ασφάλισης.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα...