Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016 15:13

Νέα Συμβόλαια AmTrust

Από σήμερα 17/10 είναι διαθέσιμη μέσω της web εφαρμογής Grandonline η καταχώρηση αιτήσεων και η έκδοση νέων συμβολαίων μέσω AmTrust.

Το νέο στοιχείο αναφορικά με την καταχώρηση αίτησης AmTrust είναι ότι πλέον απαιτείται και η ανάρτηση σε ηλεκτρονική μορφή (*.jpg ή *.pdf) μέσω της αντίστοιχης φόρμας του Διπλώματος και της Άδειας του οχήματος. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η μετατροπή της αίτησης σε συμβόλαιο (λόγω των αντίστοιχων Κανόνων Ανάληψης Κινδύνου της AmTrust).

Οι τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την ανάρτηση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή επιτρέπουν το ανέβασμα αρχείου έως 500 Kbyte.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα...