Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 15:46

Ενημέρωση για την Enterprise Insurance Company Plc

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την περαιτέρω κάλυψη (μέσω της εταιρίας DALLBOGG) των εν ισχύ ασφαλιστηρίων της Enterprise Insurance Company με δεδομένη την πρόθεση του προσωρινού εκκαθαριστή της εταιρίας, να προχωρήσει σε τερματισμό της κάλυψης των ασφαλιστηρίων της εταιρίας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την ενημέρωση που στάλθηκε προς το δίκτυο συνεργατών της Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. και περιέχει την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Enterprise Hellas S.A. στις 21 Οκτωβρίου 2016.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα...