Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 10:01

Ανανεώσεις 11ου μέσω Συνεταιριστικής

Η εταιρία μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δικτύου της προσφέρει από το μήνα Νοέμβριο μια νέα εναλλακτική πρόταση αναφορικά με τις ανανεώσεις AmTrust & Dallbogg (πρώην συμβολαίων Enterprise).

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική δημιουργήθηκαν Προτάσεις Ανανέωσης για το μήνα Νοέμβριο 2016 (εξαιρούνται οι Μοτοσυκλέτες / Μοτοποδήλατα) και οι οποίες θα είναι σταδιακά διαθέσιμες (όπως παραλαμβάνονται από τη Μηχανογράφηση της Συνεταιριστικής) για εκτύπωση μέσω του portal Grandonline από το δίκτυο συνεργατών της εταιρίας μας. Έως σήμερα 24/10 έχουν παραληφθεί και αναρτηθεί περίπου του 50% των προτάσεων ανανέωσης που συνολικά θα αναρτηθούν.

Φυσικά, οι προτάσεις ανανέωσης 11ου/2016 θα είναι σε λίγες ημέρες διαθέσιμες κανονικά και στις εταιρίες AmTrust και Eurolife όπως κάθε μήνα.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα...