Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2017 13:10

Ανανεώσεις 01/2017 μέσω Eurolife

Σας ενημερώνουμε ότι προσωρινά (πιθανώς για ένα 24ωρο) έχουν "κατέβει" από το portal εκδόσεων συμβολαίων οι Ανανεώσεις 1ου/2017 μέσω Eurolife λόγω αλλαγών που έγιναν στην κωδικοποίηση των καλύψεων Αστικής Ευθύνης από την ασφαλιστική εταιρία.

Τα ασφάλιστρα δεν θα έχουν καμία διαφοροποίηση απλώς για τεχνικούς λόγους πρέπει να πραγματοποιηθούν κάποιες αλλαγές ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα κατά τη διαδικασία έκδοσης της ανανέωσης.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα...