Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Σας ενημερώνουμε ότι προσωρινά (πιθανώς για ένα 24ωρο) έχουν "κατέβει" από το portal εκδόσεων συμβολαίων οι Ανανεώσεις 1ου/2017 μέσω Eurolife λόγω αλλαγών που έγιναν στην κωδικοποίηση των καλύψεων Αστικής Ευθύνης από την ασφαλιστική εταιρία.

Τα ασφάλιστρα δεν θα έχουν καμία διαφοροποίηση απλώς για τεχνικούς λόγους πρέπει να πραγματοποιηθούν κάποιες αλλαγές ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα κατά τη διαδικασία έκδοσης της ανανέωσης.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη νέα συνεργασία της Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. με την εταιρία ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική.

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής και πέρα από τη δυνατότητα που σας παρέχεται μέσω του portal έκδοσης συμβολαίων της εταιρίας μας για τοποθέτηση νέας παραγωγής στον κλάδο Οχημάτων έχουν επίσης αναρτηθεί και είναι διαθέσιμες (ως Προτάσεις, στο αντίστοιχο μενού) προς έκδοση (με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο) οι ανανεώσεις Ιανουαρίου 2017 * οι οποίες προέρχονται από συμβόλαια τα οποία είχαν εκδοθεί μέσω Enterprise.

Τέλος να σας ενημερώσουμε ότι στο εταιρικό μας site και συγκεκριμένα στην ενότητα ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ μπορείτε να βρείτε τους Κανόνες Ανάληψης Κινδύνου της ΔΥΝΑΜΙΣ όπου αναφέρονται βασικοί κανόνες Underwriting, επιθυμητές και μη-επιθυμητές χρήσεις, επασφάλιστρα, πολιτική ακυρώσεων κλπ.

* Όπως και στις λοιπές εταιρίες έτσι και στην ΔΥΝΑΜΙΣ πιθανώς να υπάρχουν οχήματα για τα οποία για λόγους underwriting η εταιρία δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο ασφάλισής τους ως εκ τούτου δεν έχουν παραχθεί τα αντίστοιχα ανανεωτήρια.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες στο portal της εταιρίας μας οι ανανεώσεις 01/2017 AmTrust καθώς και το πρώτο 20ήμερο Συνεταιριστικής.

Αναφορικά με την Amtrust θυμίζουμε ότι στο μενού των Ειδοποιητηρίων βρίσκετε τις ανανεώσεις οχημάτων ήδη ασφαλισμένων στην Amtrust ενώ στο μενού των Προτάσεων υπάρχουν αναρτημένες οι ανανεώσεις συμβολαίων που προέρχονται από Enterprise (καλυμμένα μέσω DALLBOGG).

Επίσης ενημερώθηκαν οι ανανεώσεις Amtrut μηνός 12ου/2016 οι οποίες προέρχονται από Enterprise (καλυμμένα μέσω DALLBOGG, μενού Προτάσεις) και για τις οποίες παρουσιαζόταν διαφορετική τιμή στα ασφάλιστρα κατά την έκδοση του συμβολαίου σε σχέση με αυτήν του ειδοποιητηρίου λόγω αύξησης των ορίων κάλυψης Αστικής Ευθύνης και αλλαγής τιμολογίου από την εταιρία.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Σας ενημερώνουμε ότι από χθες 09/11 ξεκίνησε η σταδιακή ανάρτηση Ειδοποιητηρίων 12ου/2016 μέσω ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ Ασφαλιστικής (περιέχονται ανανεώσεις συμβολαίων που εκδόθηκαν στην Συνεταιριστική αλλά και ανανεώσεις συμβολαίων που είχαν εκδοθεί μέσω Enterprise και έχει γίνει προσπάθεια από τη Συνεταιριστική να διατηρηθεί το ίδιο ή παραπλήσιο ασφάλιστρο) στη web πλατφόρμα Grandonline της εταιρίας μας και οι οποίες είναι διαθέσιμες προς έκδοση.

Γενικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, κατά κανόνα, αποστέλλουν τα Ειδοποιητήρια του επόμενου μήνα σταδιακά κατ' επέκταση και η ανάρτησή τους στην πλατφόρμα της εταιρίας μας γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να παρακολουθείτε τα ληξιάριά σας (μέσω της web πλατφόρμας) σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να έχετε σαφή εικόνα για τα ειδοποιητήρια που υπάρχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες μέσω της web εφαρμογής Grandonline οι ανανεώσεις 11ου/2016 μέσω της εταιρίας AmTrust.

Οι ανανεώσεις είναι χωρισμένες σε δύο κατηγορίες:

(α) αυτές που προέρχονται από ασφαλιστήρια που έγιναν στην εταιρία Enterprise Hellas πριν τις 22/7/2016 και οι οποίες λόγω του ότι πρόκειται για μεταφορά στην AmTrust έχουν αναρτηθεί ως ΕΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (και τις βλέπετε στο μενού Προτάσεις) και

(β) αυτές που προέρχονται από ασφαλιστήρια που έγιναν στην εταιρία AmTrust μετά τις 23/7/2016 και οι οποίες έχουν αναρτηθεί ως ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ (και τις βλέπετε στο μενού Ειδοποιητήρια)

Σχετικά με τις ανανεώσεις που φαίνονται στο μενού Εκρεμμείς Προτάσεις αυτές λειτουργούν ως Ειδοποιητήρια δηλαδή τηρείται το 15ήμερο στην Ημερομηνία Έναρξης και επίσης δεν απαιτείται ανάρτηση δικαιολογητικών.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι εντός της ημέρας θα λάβετε με email λίστα με τα ειδοποιητήρια 11/2016 AmTrust.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Η εταιρία μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δικτύου της προσφέρει από το μήνα Νοέμβριο μια νέα εναλλακτική πρόταση αναφορικά με τις ανανεώσεις AmTrust & Dallbogg (πρώην συμβολαίων Enterprise).

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική δημιουργήθηκαν Προτάσεις Ανανέωσης για το μήνα Νοέμβριο 2016 (εξαιρούνται οι Μοτοσυκλέτες / Μοτοποδήλατα) και οι οποίες θα είναι σταδιακά διαθέσιμες (όπως παραλαμβάνονται από τη Μηχανογράφηση της Συνεταιριστικής) για εκτύπωση μέσω του portal Grandonline από το δίκτυο συνεργατών της εταιρίας μας. Έως σήμερα 24/10 έχουν παραληφθεί και αναρτηθεί περίπου του 50% των προτάσεων ανανέωσης που συνολικά θα αναρτηθούν.

Φυσικά, οι προτάσεις ανανέωσης 11ου/2016 θα είναι σε λίγες ημέρες διαθέσιμες κανονικά και στις εταιρίες AmTrust και Eurolife όπως κάθε μήνα.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Οι Ειδοποιήσεις Ανανεώσεων 10ου/2016 (μέσω AmTrust) θα είναι διαθέσιμες προς έκδοση μέσω της web εφαρμογής Grandonline της εταιρίας μας από αύριο Τρίτη 04/10.

Σχετικά με τις υπόλοιπες (ανεκτύπωτες) Ειδοποιήσεις Ανανεώσεων 9ου/2016 και αυτές παραμένουν διαθέσιμες προς έκδοση μέσω της web εφαρμογής Grandonline. Στην περίπτωση που (λόγω των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο μηχανογραφικό) παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα κατά την έκδοση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Κλάδο Εκδόσεων ώστε να σας αποσταλεί ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό ασφάλισης.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Σχετικά με την "Εξόφληση ασφαλίστρων μέσω δικτύου καταστημάτων ΕΛΤΑ" που αφορά συνεργάτες του δικτύου μας με έδρα ΕΠΑΡΧΙΑ (εκτός νομού ΑΤΤΙΚΗΣ) σας ενημερώνουμε ότι πλέον το όνομα δικαιούχου θα είναι ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗ. Δηλαδή:

Κατάστημα ΕΛΤΑ: ΤΑΥΡΟΥ
Δικαιούχος: GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. (Μαρία Τουμπανιάρη)
Διεύθυνση Δικαιούχου: Πειραιώς 205, 177 78 Ταύρος, Τηλ: 210 3455090

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ "ΛΙΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ"

Αναλυτικά διαβάστε το email που έχει σταλεί στο δίκτυο συνεργατών


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας οι εναλλακτικοί τρόποι εξόφλησης της παραγωγής σας είναι:

  1. Με ΜΕΤΡΗΤΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία μας Πειραιώς 205 στον Ταύρο.
  2. Για τους συνεργάτες του δικτύου μας με έδρα νομό Αττικής μέσω της εταιρίας CASH COURIER στο τηλέφωνο 210-8822880 με χρέωση GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων ΑΕ.
  3. Για συνεργάτες του δικτύου μας με έδρα ΕΠΑΡΧΙΑ (εκτός του νομού Αττικής) η εταιρία μας θα δέχεται εξοφλήσεις συμβολαίων μέσω του δικτύου καταστημάτων ΕΛΤΑ και συγκεκριμένα με χρήση της υπηρεσίας Τηλεφωνικών Ταχυδρομικών Επιταγών Money Express.
  4. Τέλος οι πληρωμές μέσω Web Banking εκτελούνται κανονικά όπως ακριβώς γινόταν έως σήμερα.

Αναλυτικά διαβάστε το email που έχει σταλεί στο δίκτυο συνεργατών


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Σας ενημερώνουμε ότι η Enterprise Hellas με δεδομένα τα προβλήματα που προέκυψαν από την Τραπεζική Αργία αποφάσισε προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες και συνεργάτες του δικτύου μας να μην ακυρώνει καμία αίτηση (νέας κάλυψης ή ανανέωσης) μέχρι και τις 12 Ιουλίου 2015.


 

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Σελίδα 1 από 2