Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Σας ενημερώνουμε ότι προσωρινά (πιθανώς για ένα 24ωρο) έχουν "κατέβει" από το portal εκδόσεων συμβολαίων οι Ανανεώσεις 1ου/2017 μέσω Eurolife λόγω αλλαγών που έγιναν στην κωδικοποίηση των καλύψεων Αστικής Ευθύνης από την ασφαλιστική εταιρία.

Τα ασφάλιστρα δεν θα έχουν καμία διαφοροποίηση απλώς για τεχνικούς λόγους πρέπει να πραγματοποιηθούν κάποιες αλλαγές ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα κατά τη διαδικασία έκδοσης της ανανέωσης.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Eurolife ERB από Σάββατο 10/12/2016 στις 11.00 μμ μέχρι την Κυριακή 11/12/2016 11.00 μμ δε θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες online έκδοσης Πιστοποιητικών Ασφάλισης Αυτοκινήτου για την εν λόγω εταιρία.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Από σήμερα 23/09/2016 μπορείτε να βρείτε αναρτημένες τις Πρόσθετες Πράξεις που αφορούν σε συμβόλαια Eurolife ERB στο περιβάλλον εργασίας της web εφαρμογής Grandonline της εταιρίας μας .

Οι πρόσθετες πράξεις θα είναι διαθέσιμες (α) για πληροφοριακούς λόγους και (β) για χρήση τους στη δημιουργία Ταμειακής κατάστασης αλλά όχι για εκτύπωση.

Σημείωση: Ο ρυθμός ενσωμάτωσης των προσθέτων πράξεων στην εφαρμογή ακολουθεί το ρυθμό με τον οποίο αυτές είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο μηχανογραφικό σύστημα της Eurolife ERB.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Οι προμήθειες που λαμβάνουν οι συνεργάτες του δικτύου Grand για τις ανανεώσεις Eurolife είναι στα ίδια επίπεδα με αυτές που λαμβάνουν για την τοποθέτηση Νέας Παραγωγής  (στα μη εκπτωτικά πακέτα Basic, Standard, Silver, Gold, Platinum, Diamond) και όχι προμήθεια εκπτωτικών πακέτων.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον μέσω της web εφαρμογής Grandonline της εταιρίας μας μπορείτε να εκδίδεται συμβόλαια ασφάλισης οχημάτων (ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) στην εταιρία Eurolife ERB.

Η διαδικασία καταχώρησης αίτησης και η έκδοση γίνεται συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία ώστε να δημιουργηθεί η αίτηση προς την ασφαλιστική εταιρία και στη συνέχεια προχωράτε στη διαδικασία έκδοσης συμβολαίου με τον ίδιο τρόπο που λειτουργείτε και για τα συμβόλαια AmTrust.

Παρατηρήσεις

  • Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης γιατί για να δώσει τιμή η Eurolife (παραμετρικός τρόπος τιμολόγησης) απαιτεί στοιχεία όπως τον ακριβή Ταχυδρομικό Κώδικα, Φύλο, Χρώμα Οχήματος, ακριβή Ημερομηνία Γέννησης και Απόκτησης Διπλώματος κλπ.
  • Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της αίτησης από την κατάσταση που αυτή θα καταχωρηθεί αρχικά. Οποιαδήποτε μεταβολή είναι εφικτή μόνο μετά την έκδοση συμβολαίου με αίτημα πρόσθετης πράξης.
  • Ημερομηνία (και Ώρα) έναρξης του συμβολαίου θεωρείται αυτή της εκτύπωσης ανεξάρτητα του πότε καταχωρήθηκε η αίτηση.
  • Αναφορικά με τις ανανεώσεις σύντομα αυτές θα αναρτηθούν στο Grandonline οπότε και θα είναι δυνατή η έκδοσή τους με διαδικασία ανάλογη αυτής των νέων συμβολαίων.

blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών