Το Blog της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων στο οποίο βρίσκετε ενημερώσεις του δικτύου συνεργατών

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 από την εταιρία ΔΥΝΑΜΙΣ. Συγκεκριμένα και με σχετική επιστολή η εταιρία ανακοινώνει τα εξής:

"Λόγω της αυξητικής τάσης της συχνότητας των ζημιών, το τιμολόγιο ασφάλισης οχημάτων του νομού Αττικής, επαναπροσδιορίζεται με αύξηση 8%

Στις περισσότερες γεωγραφικές ζώνες τιμολόγησης της περιφέρειας, στους ασφαλισμένους, μειώνεται το τιμολόγιο κατά 5% σε όλες τις χρήσεις οχημάτων.

Η προαιρετική έκπτωση 10%, διατηρείται αποκλειστικά για συμβόλαια με ετήσια διάρκεια ενώ η προαιρετική έκπτωση 5%, παραμένει στη διάθεση σας ανεξαρτήτως διάρκειας συμβολαίου."


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από ανακοίνωση της εταιρίας ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικής από την Τετάρτη 1/11/2017 θα ισχύσει νέο αυξημένο τιμολόγιο για τη χρήση ΤΑΞΙ σε ποσοστό 20%


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Δευτέρα 18/09/2017 είναι διαθέσιμες δύο νέες εκπτώσεις για ασφάλιση οχήματος μέσω της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικής.

Οι δύο αυτές εκπτώσεις έχουν ποσοστά 5% και 10%, είναι προαιρετικές (δηλαδή όχι απευθείας ενσωματωμένες στο βασικό τιμολόγιο) και δεν μπορούν να επιλεγούν ταυτόχρονα.

Η επιλογή των εκπτώσεων γίνεται κατά τη διαδικασία τιμολόγησης μέσω του portal μας grandonline.gr στο αντίστοιχο πεδίο Εκπτώσεις/Επιβαρύνσεις.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη νέα συνεργασία της Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. με την εταιρία ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική.

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής και πέρα από τη δυνατότητα που σας παρέχεται μέσω του portal έκδοσης συμβολαίων της εταιρίας μας για τοποθέτηση νέας παραγωγής στον κλάδο Οχημάτων έχουν επίσης αναρτηθεί και είναι διαθέσιμες (ως Προτάσεις, στο αντίστοιχο μενού) προς έκδοση (με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο) οι ανανεώσεις Ιανουαρίου 2017 * οι οποίες προέρχονται από συμβόλαια τα οποία είχαν εκδοθεί μέσω Enterprise.

Τέλος να σας ενημερώσουμε ότι στο εταιρικό μας site και συγκεκριμένα στην ενότητα ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ μπορείτε να βρείτε τους Κανόνες Ανάληψης Κινδύνου της ΔΥΝΑΜΙΣ όπου αναφέρονται βασικοί κανόνες Underwriting, επιθυμητές και μη-επιθυμητές χρήσεις, επασφάλιστρα, πολιτική ακυρώσεων κλπ.

* Όπως και στις λοιπές εταιρίες έτσι και στην ΔΥΝΑΜΙΣ πιθανώς να υπάρχουν οχήματα για τα οποία για λόγους underwriting η εταιρία δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο ασφάλισής τους ως εκ τούτου δεν έχουν παραχθεί τα αντίστοιχα ανανεωτήρια.


blog email red Επιστολή ενημέρωσης του Δικτύου Συνεργατών